शिव भगवान लाई पुज्दा प्रयोग गरिने विशेष मन्त्र हरु – 3 mantras of Lord Shiva

ॐ नमः शिवाए (Panchakshari Shiva Mantra) नेपालि मा: ॐ नमः शिवाए, एक लोकप्रिय अथवा साधारण तय हिन्दु धर्म मा राम्रो संग चिनिएको र जपिने मन्त्र हो, यो मन्त्र भगवान शिव लाइ समर्पित एक मन्त्र पनि हो, यस मन्त्र दिन मा ०८ पटक जपे पश्चात, तपाइको शरीर को तथा मन लाइ शुद्द राख्नको लागि मद्दत हुनेछ …

शिव भगवान लाई पुज्दा प्रयोग गरिने विशेष मन्त्र हरु – 3 mantras of Lord Shiva Read More »